FirstAuthors:6059 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

{"target":"http://pubannotation.org/docs/sourcedb/FirstAuthors/sourceid/6059","sourcedb":"FirstAuthors","sourceid":"6059","text":"\u3008\u30bf\u30a4\u30c8\u30eb\u3009\u81ea\u9589\u75c7\u306b\u95a2\u9023\u3059\u308b\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8ceaNeuroligin\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u4f9d\u5b58\u7684\u306a\u4ee3\u8b1d\u306f\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u5f62\u6210\u3092\u5236\u5fa1\u3057\u3066\u3044\u308b\r\n\r\n\u3008\u8457 \u8005\u3009\u9234\u6728\u90a6\u9053\u30fb\u5bcc\u7530\u6cf0\u8f14\r\n\u3008\u8457\u8005\u6240\u5c5e\u3009\u6771\u4eac\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u85ac\u5b66\u7cfb\u7814\u7a76\u79d1 \u81e8\u5e8a\u85ac\u5b66\u6559\u5ba4\r\n\u3008\u8457\u8005email\u3009suzuxxqpasap@hotmail.com\uff08\u9234\u6728\u90a6\u9053\uff09\uff0ctaisuke@mol.f.u-tokyo.ac.jp\uff08\u5bcc\u7530\u6cf0\u8f14\uff09\r\n\r\n\u3008\u5bfe\u8c61\u8ad6\u6587\u3009\r\nActivity-dependent proteolytic cleavage of Neuroligin-1.\r\nKunimichi Suzuki, Yukari Hayashi, Soichiro Nakahara, Hiroshi Kumazaki, Johannes Prox, Keisuke Horiuchi, Mingshuo Zeng, Shun Tanimura, Yoshitake Nishiyama, Satoko Osawa, Atsuko Sehara-Fujisawa, Paul Saftig, Satoshi Yokoshima, Tohru Fukuyama, Norio Matsuki, Ryuta Koyama, Taisuke Tomita, Takeshi Iwatsubo\r\nNeuron, 76, 410-422 (2012)\r\n\r\n\u3008\u8981 \u7d04\u3009\r\n\u3000\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306f\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u5fdc\u3058\u3066\u305d\u306e\u7d50\u5408\u69d8\u5f0f\u3084\u304b\u305f\u3061\u3092\u5909\u3048\u308b\u3053\u3068\u304c\u77e5\u3089\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u3057\u304b\u3057\uff0c\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u304b\u3089\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u5f62\u6210\u307e\u3067\u306e\u4e00\u9023\u306e\u6d41\u308c\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u3044\u307e\u3060\u4e0d\u660e\u306e\u70b9\u304c\u591a\u3044\uff0e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u819c\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u3067\u3042\u308bNeuroligin\u30d5\u30a1\u30df\u30ea\u30fc\u306f\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u304a\u3088\u3073\u7dad\u6301\u306b\u91cd\u8981\u306a\u5f79\u5272\u3092\u306f\u305f\u3057\uff0c\u307e\u305f\uff0c\u81ea\u9589\u75c7\u306e\u767a\u75c7\u3068\u306e\u95a2\u9023\u304c\u793a\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u7b46\u8005\u3089\u306f\uff0cNeuroligin\u30d5\u30a1\u30df\u30ea\u30fc\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u306e\u3046\u3061\uff0c\u3068\u304f\u306b\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308bNLG1\u306b\u7740\u76ee\u3057\u89e3\u6790\u3057\u305f\uff0e\u305d\u3057\u3066\uff0c\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u3088\u308a\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u304c\u6d3b\u6027\u5316\u3057\u3066NLG1\u304c\u5207\u65ad\u3092\u3046\u3051\uff0c\u7d30\u80de\u5916\u9818\u57df\u3068\u7d30\u80de\u5185\u9818\u57df\u3092\u305d\u308c\u305e\u308c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u819c\u304b\u3089\u653e\u51fa\u3059\u308b\u3053\u3068\uff0c\u305d\u306e\u7d50\u679c\uff0c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u819c\u306b\u304a\u3051\u308bNLG1\u306e\u91cf\u304c\u6e1b\u5c11\u3057\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u304c\u6291\u5236\u6027\u306b\u5236\u5fa1\u3055\u308c\u308b\u3068\u3044\u3046\u4e00\u9023\u306e\u6d41\u308c\u3092\u898b\u3044\u51fa\u3057\u305f\uff0e\u307e\u305f\uff0c\u3053\u306e\u5207\u65ad\u306e\u8cac\u4efb\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u3068\u3057\u3066ADAM10\u3068\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306e\u95a2\u4e0e\u3092\u660e\u3089\u304b\u306b\u3057\u305f\uff0e\r\n\r\n\u306f\u3058\u3081\u306b\r\n\u3000\u8a18\u61b6\u3084\u8a8d\u8b58\u306a\u3069\u3092\u51e6\u7406\u3059\u308b\u8133\u306f\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u3092\u6700\u5c0f\u306e\u6a5f\u80fd\u5358\u4f4d\u3068\u3057\uff0c\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u3069\u3046\u3057\u304c\u3064\u306a\u304c\u308b\u7dbf\u5bc6\u306a\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u3092\u5f62\u6210\u3057\u3066\u4e2d\u67a2\u795e\u7d4c\u7cfb\u3092\u69cb\u7bc9\u3057\u3066\u3044\u308b\uff0e\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306e\u3042\u3044\u3060\u306f\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u3068\u3088\u3070\u308c\u308b\u69cb\u9020\u306b\u3088\u308a\u63a5\u7d9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u3053\u306e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u9593\u9699\u306b\uff0c\u8ef8\u7d22\u306e\u7d42\u672b\u90e8\u306e\u5074\u306e\u524d\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\uff08\u30d7\u30ec\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\uff09\u304b\u3089\u795e\u7d4c\u4f1d\u9054\u7269\u8cea\u304c\u653e\u51fa\u3055\u308c\uff0c\u6a39\u72b6\u7a81\u8d77\u306e\u5074\u306e\u5f8c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\uff08\u30dd\u30b9\u30c8\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\uff09\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308b\u53d7\u5bb9\u4f53\u304c\u305d\u308c\u3092\u53d7\u3051\u53d6\u308b\u3053\u3068\u306b\u3088\u308a\uff0c\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u304c\u4f1d\u9054\u3055\u308c\u3066\u3044\u304f\uff0e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306f\u7570\u306a\u308b2\u3064\u306e\u7d30\u80de\u306e\u63a5\u70b9\u3067\u3082\u3042\u308a\uff0c\u305d\u3053\u306b\u306fN\u30ab\u30c9\u30d8\u30ea\u30f3\u3092\u306f\u3058\u3081\u3068\u3059\u308b\u591a\u6570\u306e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u304c\u540c\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u304d\u305f\uff0e\u305d\u3046\u3044\u3063\u305f\u306a\u304b\uff0c2000\u5e74\uff0cNeuroligin\uff08NLG\uff09\u304c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u3092\u8a98\u5c0e\u3059\u308b\"\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u30aa\u30fc\u30ac\u30ca\u30a4\u30b6\u30fc\"\u6a5f\u80fd\u3092\u3082\u3064\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u3068\u3057\u3066\u540c\u5b9a\u3055\u308c\u6ce8\u76ee\u3055\u308c\u308b\u3088\u3046\u306b\u306a\u3063\u305f1)\uff0eNeuroligin\u306f\u5f8c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5c40\u5728\u3059\u308b\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u3067\uff0c\u524d\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308bNeurexin\uff08NRX\uff09\u3092\u30ea\u30ac\u30f3\u30c9\u3068\u3059\u308b\uff0eNeuroligin\u3092\u30b3\u30fc\u30c9\u3059\u308b\u907a\u4f1d\u5b50\u3068\u3057\u3066NLG1\u907a\u4f1d\u5b50\uff0cNLG2\u907a\u4f1d\u5b50\uff0cNLG3\u907a\u4f1d\u5b50\uff0cNLG4X/Y\u907a\u4f1d\u5b50\u304c\u5b58\u5728\u3059\u308b\u304c2)\uff0c\u8208\u5473\u6df1\u3044\u3053\u3068\u306b\uff0cNLG1\u306f\u8208\u596e\u6027\u306e\u5f8c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u3092\u5f62\u6210\u3059\u308b\u6a39\u72b6\u7a81\u8d77\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308b\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\uff08\u68d8\u7a81\u8d77\uff09\u306b\u5c40\u5728\u3059\u308b\u3068\u3044\u3046\u7279\u7570\u6027\u3092\u3082\u3061\uff0c\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u304a\u3088\u3073\u6210\u719f\u306b\u304b\u304b\u308f\u3063\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u660e\u3089\u304b\u306b\u306a\u3063\u3066\u3044\u308b\uff08\u56f31\uff09\uff0e\u4e00\u65b9\uff0c\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u5fdc\u3058\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u91cf\u3084\u8cea\u304c\u5909\u5316\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\uff0c\u304a\u3082\u306b\u96fb\u6c17\u751f\u7406\u5b66\u7684\u306a\u89e3\u6790\u304a\u3088\u3073\u751f\u7d30\u80de\u30a4\u30e1\u30fc\u30b8\u30f3\u30b0\u6cd5\u306b\u3088\u308b\u89b3\u5bdf\u306b\u3088\u308a\u793a\u3055\u308c\uff0c\u795e\u7d4c\u53ef\u5851\u6027\u3092\u3055\u3055\u3048\u308b\u5206\u5b50\u57fa\u76e4\u3068\u3057\u3066\u7406\u89e3\u3055\u308c\u3064\u3064\u3042\u308b\uff0e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u91cf\u3084\u8cea\u304c\u5909\u5316\u3059\u308b\u305f\u3081\u306b\u306f\uff0c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u304a\u3051\u308b\u63a5\u7740\u304c\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u5fdc\u3058\u3066\u5206\u5b50\u30ec\u30d9\u30eb\u3067\u5909\u5316\u3059\u308b\u5fc5\u8981\u304c\u3042\u308b\u304c\uff0c\u305d\u306e\u5206\u5b50\u6a5f\u69cb\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u3044\u307e\u3060\u4e0d\u660e\u306e\u70b9\u304c\u591a\u304f\u6b8b\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\r\n\u3000\u81ea\u9589\u75c7\u3068\u306f\u5bfe\u4eba\u95a2\u4fc2\u306e\u8cea\u7684\u306a\u969c\u5bb3\u306a\u3069\u3092\u7279\u5fb4\u3068\u3059\u308b\u767a\u9054\u969c\u5bb3\u3067\u3042\u308b\uff0e\u81ea\u9589\u75c7\u306e\u767a\u75c7\u6a5f\u69cb\u3068\u3057\u3066\uff0c\u4e2d\u67a2\u795e\u7d4c\u7cfb\u306b\u304a\u3051\u308b\u8208\u596e\u3068\u6291\u5236\u306e\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9\u304c\u304f\u305a\u308c\u308b\u3053\u3068\u304c\u4e00\u56e0\u3067\u3042\u308b\u3068\u3044\u3046\u8aac\u304c\u63d0\u5531\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u304c\uff0c\u305d\u306e\u767a\u75c7\u6a5f\u69cb\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u3044\u307e\u3060\u4e0d\u660e\u306e\u70b9\u304c\u591a\u3044\uff0e\u8fd1\u5e74\uff0c\u30b2\u30ce\u30e0\u30ef\u30a4\u30c9\u95a2\u9023\u89e3\u6790\u306b\u3088\u308a\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u306b\u304a\u3051\u308b\u907a\u4f1d\u5b50\u5909\u7570\u3084\u30b3\u30d4\u30fc\u6570\u7570\u5e38\u3068\u81ea\u9589\u75c7\u306a\u3069\u7cbe\u795e\u75be\u60a3\u3068\u306e\u95a2\u9023\u304c\u5831\u544a\u3055\u308c\uff0c\u3055\u3089\u306b\u6ce8\u76ee\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u3068\u304f\u306bNLG1\u907a\u4f1d\u5b50\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u81ea\u9589\u75c7\u306e\u60a3\u8005\u306b\u304a\u3044\u3066\u30b3\u30d4\u30fc\u6570\u7570\u5e38\u304c\u307f\u3064\u304b\u308a3)\uff0c\u307e\u305f\uff0cNLG1\u904e\u5270\u767a\u73fe\u30de\u30a6\u30b9\u304a\u3088\u3073NLG1\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306b\u304a\u3044\u3066\u306f\u8208\u596e\u3068\u6291\u5236\u306e\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9\u304c\u304f\u305a\u308c\u81ea\u9589\u75c7\u69d8\u306e\u8868\u73fe\u578b\u3092\u5448\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u5831\u544a\u3055\u308c\u305f2)\uff0e\u3053\u308c\u3089\u306e\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306e\u767a\u73fe\u91cf\u306e\u5909\u5316\u306f\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u304a\u3088\u3073\u6291\u5236\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u91cf\u306b\u5f71\u97ff\u3092\u53ca\u307c\u3057\u3066\u795e\u7d4c\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u56de\u8def\u306e\u5f62\u6210\u306b\u7570\u5e38\u3092\u3042\u305f\u3048\uff0c\u81ea\u9589\u75c7\u306e\u767a\u75c7\u306b\u5bc4\u4e0e\u3059\u308b\u3082\u306e\u3068\u60f3\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u3059\u306a\u308f\u3061\uff0cNLG1\u306e\u767a\u73fe\u91cf\u306e\u5236\u5fa1\u306f\u8133\u306e\u767a\u751f\u304a\u3088\u3073\u9ad8\u6b21\u6a5f\u80fd\u306e\u767a\u63ee\u306b\u91cd\u8981\u3067\u3042\u308b\u3068\u8003\u3048\u3089\u308c\u308b\u304c\uff0cNLG1\u304c\u8133\u306b\u304a\u3044\u3066\u3069\u306e\u3088\u3046\u306a\u5206\u5b50\u6a5f\u69cb\u306b\u3088\u308a\u4ee3\u8b1d\u3092\u3046\u3051\u305d\u306e\u767a\u73fe\u91cf\u304c\u5236\u5fa1\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u304b\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u307e\u3063\u305f\u304f\u4e0d\u660e\u3067\u3042\u3063\u305f\uff0e\r\n\r\n1\uff0eNLG1\u306fADAM10\u304a\u3088\u3073\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308a\u6bb5\u968e\u7684\u306a\u5207\u65ad\u3092\u3046\u3051\u308b\r\n\u3000NLG1\u306f\u5927\u304d\u306a\u7d30\u80de\u5916\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u3092\u3082\u3064I\u578b\u819c\u8cab\u901a\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u3067\u3042\u308b\uff0e\u3053\u306e\u3088\u3046\u306a\u69cb\u9020\u7684\u306a\u7279\u5fb4\u3092\u3082\u3064\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u306f\u7d30\u80de\u819c\u306e\u8fd1\u508d\u306e\u7d30\u80de\u5916\u9818\u57df\u306b\u304a\u3044\u3066\u5207\u65ad\uff08\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\uff09\u3092\u3046\u3051\u308b\u3053\u3068\u304c\u8907\u6570\u306e\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u306b\u3064\u3044\u3066\u5831\u544a\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b4)\uff0e\u305d\u3053\u3067\uff0cNLG1\u306e\u767a\u73fe\u91cf\u3092\u5236\u5fa1\u3059\u308b\u4ee3\u8b1d\u6a5f\u69cb\u306b\u3064\u3044\u3066\u691c\u8a0e\u3057\u305f\uff0e\u30e9\u30c3\u30c8\u306e\u5927\u8133\u76ae\u8cea\u3088\u308a\u819c\u753b\u5206\u3092\u56de\u53ce\u3057NLG1\u306e\u767a\u73fe\u3092\u78ba\u8a8d\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u5168\u9577\u578b\u306eNLG1\u306b\u304f\u308f\u3048\uff0c\u5206\u5b50\u91cf\u306e\u5c0f\u3055\u3044\u819c\u7d50\u5408\u578b\u306eC\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u304c\u691c\u51fa\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0c\u819c\u753b\u5206\u309237\u5ea6\u3067\u30a4\u30f3\u30ad\u30e5\u30d9\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3\u3059\u308b\u3068\uff0c\u5168\u9577\u578bNLG1\u3088\u308a\u3082\u5206\u5b50\u91cf\u306e\u5c0f\u3055\u3044\u7d30\u80de\u5916\u9818\u57df\u3092\u542b\u3080N\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u3068\uff0c\u819c\u7d50\u5408\u578b\u306eC\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u3088\u308a\u3055\u3089\u306b\u5206\u5b50\u91cf\u306e\u5c0f\u3055\u3044\u53ef\u6eb6\u6027\u306e\u7d30\u80de\u8cea\u5185\u65ad\u7247\u304c\u7523\u751f\u3055\u308c\u305f\uff0eN\u672b\u7aef\u5074\u65ad\u7247\u306e\u7523\u751f\u306f\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u6291\u5236\u3059\u308b\u30e1\u30bf\u30ed\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u963b\u5bb3\u5264\u3067\u3042\u308bTAPI-2\u306b\u3088\u308a\uff0c\u307e\u305f\uff0c\u7d30\u80de\u8cea\u5185\u65ad\u7247\u306e\u7523\u751f\u306f\u7d30\u80de\u819c\u306e\u5185\u90e8\u306e\u914d\u5217\u3092\u5207\u65ad\u3059\u308b\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306e\u7279\u7570\u7684\u306a\u963b\u5bb3\u5264\u3067\u3042\u308bDAPT\u306b\u3088\u308a\uff0c\u305d\u308c\u305e\u308c\u6291\u5236\u3055\u308c\u305f\uff0e\u307e\u305f\uff0c\u521d\u4ee3\u57f9\u990a\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306b\u304a\u3044\u3066\u3082N\u672b\u7aef\u5074\u306e\u7d30\u80de\u5916\u9818\u57df\u304c\u57f9\u990a\u4e0a\u6e05\u306b\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u3068\u3057\u3066\u5206\u6ccc\u3055\u308c\u308b\u3053\u3068\uff0c\u3072\u304d\u3064\u3065\u3044\u3066\uff0cC\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u306f\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308a\u5207\u65ad\u3055\u308c\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0c\u5404\u7a2e\u306e\u963b\u5bb3\u5264\u3068RNAi\u6cd5\uff0c\u305d\u3057\u3066\uff0cNLG1\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306b\u7531\u6765\u3059\u308b\u7dda\u7dad\u82bd\u7d30\u80de\u3092\u5229\u7528\u3059\u308b\u3053\u3068\u306b\u3088\u308aNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u884c\u3046\u9175\u7d20\u3092\u63a2\u7d22\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u819c\u7d50\u5408\u578b\u30e1\u30bf\u30ed\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u306e\u3072\u3068\u3064\u3067\u3042\u308bADAM10\u306e\u95a2\u4e0e\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\u3000\u305d\u3053\u3067\uff0c2\u7a2e\u985e\u306eADAM10\u30b3\u30f3\u30c7\u30a3\u30b7\u30e7\u30ca\u30eb\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u3092\u7528\u3044\u3066NLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u306b\u3064\u3044\u3066\u691c\u8a0e\u3057\u305f\uff0e\u307e\u305a\uff0cADAM10\u30b3\u30f3\u30c7\u30a3\u30b7\u30e7\u30ca\u30eb\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u3088\u308a\u521d\u4ee3\u57f9\u990a\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u3092\u5f97\u3066in vitro\u306b\u304a\u3044\u3066ADAM10\u3092\u6b20\u640d\u3055\u305b\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u57f9\u990a\u4e0a\u6e05\u306b\u304a\u3051\u308b\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u306e\u8457\u3057\u3044\u6e1b\u5c11\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u307e\u305f\uff0c\u5225\u306eADAM10\u30b3\u30f3\u30c7\u30a3\u30b7\u30e7\u30ca\u30eb\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306b\u304a\u3044\u3066\u767a\u751f\u306e\u7d42\u4e86\u3057\u305f\u306e\u3061\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306b\u7279\u7570\u7684\u306bADAM10\u3092\u6b20\u640d\u3055\u305b\u8133\u306b\u7531\u6765\u3059\u308b\u819c\u753b\u5206\u3092\u89e3\u6790\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u5168\u9577\u578bNLG1\u306e\u84c4\u7a4d\u3068\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u306e\u7523\u751f\u4f4e\u4e0b\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3053\u308c\u3089\u306e\u7d50\u679c\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306fADAM10\u304a\u3088\u3073\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308b\u6bb5\u968e\u7684\u306a\u5207\u65ad\u3092\u3046\u3051\u308b\u3053\u3068\u304c\u660e\u3089\u304b\u306b\u306a\u3063\u305f\uff0e\u8208\u5473\u6df1\u3044\u3053\u3068\u306b\uff0c\u6291\u5236\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5c40\u5728\u3059\u308bNLG2\u306e\u5207\u65ad\u306fADAM10\u306e\u6b20\u640d\u306b\u3088\u308a\u5927\u304d\u306a\u5f71\u97ff\u3092\u3046\u3051\u306a\u304b\u3063\u305f\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG2\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u884c\u3046\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u306f\u5225\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\u3000NLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u3046\u3051\u308b\u90e8\u4f4d\u306b\u3064\u3044\u3066\u8a73\u7d30\u306a\u691c\u8a0e\u3092\u884c\u3063\u305f\uff0eC\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u306e\u5206\u5b50\u91cf\u304b\u3089\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u90e8\u4f4d\u3068\u3057\u3066\u7d30\u80de\u819c\u306e\u8fd1\u508d\u306e\u30b9\u30c8\u30fc\u30af\u9818\u57df\u304c\u60f3\u5b9a\u3055\u308c\u305f\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u3053\u306e\u9818\u57df\u306b\u3064\u3044\u3066\u30b7\u30b9\u30c6\u30de\u30c1\u30c3\u30af\u306b\u5909\u7570\u4f53\u306e\u89e3\u6790\u3092\u884c\u3063\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c678\u756a\u76ee\u306e\u30d7\u30ed\u30ea\u30f3\u6b8b\u57fa\u304b\u3089681\u756a\u76ee\u306e\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u6b8b\u57fa\u307e\u3067\u306e4\u6b8b\u57fa\u3092\u30a2\u30e9\u30cb\u30f3\u6b8b\u57fa\u306b\u7f6e\u63db\u3057\u305f\u5909\u7570\u4f53\u306b\u304a\u3044\u3066\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304c\u6e1b\u5c11\u3057\u305f\uff0e\u4e00\u65b9\uff0c\u305d\u306e\u76f4\u5f8c\u306e682\u756a\u76ee\u306e\u30d7\u30ed\u30ea\u30f3\u6b8b\u57fa\u304b\u30894\u6b8b\u57fa\u3092\u30a2\u30e9\u30cb\u30f3\u6b8b\u57fa\u306b\u7f6e\u63db\u3057\u305f\u5909\u7570\u4f53\u3084\uff0c686\u756a\u76ee\u306e\u30bb\u30ea\u30f3\u6b8b\u57fa\u304b\u30894\u6b8b\u57fa\u3092\u30a2\u30e9\u30cb\u30f3\u6b8b\u57fa\u306b\u7f6e\u63db\u3057\u305f\u5909\u7570\u4f53\u306b\u304a\u3044\u3066\u306f\uff0c\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u306e\u7523\u751f\u306f\u8457\u3057\u304f\u5897\u52a0\u3057\u305f\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0cC\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u306b\u3064\u3044\u3066\u3082\u76f8\u5f53\u3059\u308b\u5206\u5b50\u91cf\u3092\u3082\u3064\u7d44\u63db\u3048\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u3092\u5f37\u5236\u767a\u73fe\u3055\u305b\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3044\u3066\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u3068\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30bd\u30fc\u30e0\u306b\u3088\u308a\u3059\u307f\u3084\u304b\u306b\u5206\u89e3\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u660e\u3089\u304b\u306b\u306a\u3063\u305f\uff0e\u3053\u308c\u3089\u306e\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306f\u30b9\u30c8\u30fc\u30af\u9818\u57df\u306b\u304a\u3044\u3066ADAM10\u306b\u3088\u308b\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u3046\u3051\u308b\u3068\uff0c\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308a\u8fc5\u901f\u306b\u5207\u65ad\u3092\u3046\u3051\u305f\u306e\u3061\uff0c\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30bd\u30fc\u30e0\u306b\u3088\u308a\u5206\u89e3\u3055\u308c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u819c\u304b\u3089\u6d88\u5931\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\r\n2\uff0e\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u304a\u3088\u3073Neurexin\u306e\u7d30\u80de\u5916\u65ad\u7247\u3068\u306e\u7d50\u5408\u306fNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u4ea2\u9032\u3059\u308b\r\n\u3000NLG1\u306f\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5c40\u5728\u3059\u308b\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u8208\u596e\u6027\u306e\u523a\u6fc0\u306b\u3088\u308a\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304c\u5236\u5fa1\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u304c\u8003\u3048\u3089\u308c\u305f\uff0e\u521d\u4ee3\u57f9\u990a\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306b\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u9178\u3092\u51e6\u7406\u3059\u308b\u3068NLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304c\u4ea2\u9032\u3057\uff0c\u3053\u308c\u306f\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u3072\u3068\u3064\u3067\u3042\u308bNMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u963b\u5bb3\u5264AP-5\u306b\u3088\u308a\u6291\u5236\u3055\u308c\u305f\uff0e\u8208\u5473\u6df1\u3044\u3053\u3068\u306b\uff0c\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u9178\u3068\u7d50\u5408\u3057\u305fNMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u307f\u3092\u963b\u5bb3\u3059\u308b\u30aa\u30fc\u30d7\u30f3\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u30d6\u30ed\u30c3\u30ab\u30fcMK-801\u306b\u3088\u3063\u3066\u3082\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u306e\u7523\u751f\u306f\u6291\u5236\u3055\u308c\u305f\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306f\u8208\u596e\u6027\u306e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u4f1d\u9054\u306b\u5fdc\u3058\u3066\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u3046\u3051\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\u307e\u305f\uff0c\u7d30\u80de\u8868\u9762\u30d3\u30aa\u30c1\u30f3\u5316\u5b9f\u9a13\u306b\u3088\u308a\uff0c\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306e\u7d30\u80de\u819c\u306e\u8868\u9762\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308bNLG1\u304c\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u3046\u3051\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0c\u3053\u3046\u3057\u305f\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u4f9d\u5b58\u7684\u306aNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u4ea2\u9032\u304c\u751f\u4f53\u306b\u304a\u3044\u3066\u3082\u751f\u3058\u3066\u3044\u308b\u304b\u3069\u3046\u304b\u3092\u691c\u8a0e\u3059\u308b\u305f\u3081\uff0c\u30d4\u30ed\u30ab\u30eb\u30d4\u30f3\u3092\u7528\u3044\u305f\u3066\u3093\u304b\u3093\u30e2\u30c7\u30eb\u30de\u30a6\u30b9\u3092\u89e3\u6790\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u3066\u3093\u304b\u3093\u91cd\u7a4d\u72b6\u614b\u306e\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8133\u306b\u304a\u3044\u3066\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u306e\u7523\u751f\u304c\u8457\u660e\u306b\u4e0a\u6607\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u8a8d\u3081\u3089\u308c\u305f\uff0e\u3053\u308c\u3089\u306e\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u306fNMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u3092\u4ecb\u3057\u305f\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306b\u3088\u308a\u4ea2\u9032\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u660e\u3089\u304b\u306b\u306a\u3063\u305f\uff0e\r\n\u3000\u4e00\u65b9\uff0c\u30ea\u30ac\u30f3\u30c9\u3067\u3042\u308bNeurexin\u3068\u306e\u7d50\u5408\u304cNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u306b\u53ca\u307c\u3059\u5f71\u97ff\u306b\u3064\u3044\u3066\u691c\u8a0e\u3057\u305f\uff0e\u521d\u4ee3\u57f9\u990a\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306b\u304a\u3044\u3066Neurexin\u3082NLG1\u3068\u540c\u69d8\u306b\u7d30\u80de\u5916\u9818\u57df\u304c\u5207\u65ad\u3055\u308c\uff0c\u3053\u308c\u3092\u653e\u51fa\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u78ba\u8a8d\u3055\u308c\u305f\uff0e\u305d\u3053\u3067\uff0cNeurexin\u3092\u904e\u5270\u767a\u73fe\u3059\u308b\u7d30\u80de\u3088\u308a\u5206\u6ccc\u3055\u308c\u305fNeurexin\u306e\u7d30\u80de\u5916\u65ad\u7247\u3092\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306b\u51e6\u7406\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0cNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304c\u4ea2\u9032\u3057\u305f\uff0e\u3053\u306e\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u5206\u6ccc\u578bNeurexin\u3068\u306e\u7d50\u5408\u306fNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u5236\u5fa1\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\r\n3\uff0eNLG1\u306e\u5207\u65ad\u306f\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5f62\u6210\u306b\u6291\u5236\u7684\u306b\u306f\u305f\u3089\u304f\r\n\u3000NLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304c\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u304a\u3044\u3066\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5f62\u6210\u306b\u53ca\u307c\u3059\u5f71\u97ff\u306b\u3064\u3044\u3066\u691c\u8a0e\u3059\u308b\u305f\u3081\uff0c\u30e9\u30c3\u30c8\u306e\u6d77\u99ac\u306e\u6025\u6027\u30b9\u30e9\u30a4\u30b9\u57f9\u990a\u306b\u304a\u3044\u3066\u6b6f\u72b6\u56de\u9846\u7c92\u7d30\u80de\u306b\u5bfe\u3057NLG1\u3092\u4e00\u904e\u6027\u306b\u767a\u73fe\u3055\u305b\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5bc6\u5ea6\u3092\u8a08\u6e2c\u3057\u305f\uff0e\u305d\u306e\u7d50\u679c\uff0c\u3059\u3067\u306b\u5831\u544a\u3055\u308c\u3066\u3044\u305f\u3068\u304a\u308a\uff0cNLG1\u306e\u904e\u5270\u767a\u73fe\u306f\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5bc6\u5ea6\u3092\u4e0a\u6607\u3055\u305b\u305f\u304c\uff0c\u5c0e\u5165\u3059\u308bNLG1\u767a\u73fe\u30d7\u30e9\u30b9\u30df\u30c9\u306e\u91cf\u3092\u5c11\u306a\u304f\u3059\u308b\u3068\u305d\u306e\u52b9\u679c\u306f\u5931\u308f\u308c\u305f\uff0e\u3057\u304b\u3057\uff0c\u5c11\u306a\u3044\u91cf\u306eNLG1\u767a\u73fe\u30d7\u30e9\u30b9\u30df\u30c9\u3092\u5c0e\u5165\u3057\u305f\u3068\u304d\u306bNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u6291\u5236\u3059\u308b\u76ee\u7684\u3067\u30e1\u30bf\u30ed\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u963b\u5bb3\u5264TAPI-2\u306e\u51e6\u7406\u3092\u884c\u3063\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u3084\u306f\u308a\uff0c\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u5bc6\u5ea6\u306e\u4e0a\u6607\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3053\u306e\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u306e\u6291\u5236\u306b\u3088\u308a\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u819c\u306b\u304a\u3051\u308bNLG1\u306e\u91cf\u306e\u5897\u52a0\u3057\u305f\u3053\u3068\u304c\u63a8\u6e2c\u3055\u308c\u305f\uff0e\u8208\u5473\u6df1\u3044\u3053\u3068\u306b\uff0c\u819c\u7d50\u5408\u578b\u306eC\u672b\u7aef\u5074\u306e\u65ad\u7247\u306e\u7d44\u63db\u3048\u4f53\u3092\u904e\u5270\u767a\u73fe\u3057\u305f\u3068\u304d\u306b\u3082\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u5bc6\u5ea6\u306f\u4e0a\u6607\u3057\u305f\u306e\u306b\u5bfe\u3057\uff0c\u7d30\u80de\u8cea\u5185\u65ad\u7247\u306e\u7d44\u63db\u3048\u4f53\u306e\u767a\u73fe\u306b\u3088\u308a\u5f71\u97ff\u306f\u307f\u3089\u308c\u306a\u304b\u3063\u305f\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308bNLG1\u306e\u5207\u65ad\u306f\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5f62\u6210\u80fd\u306b\u5bfe\u3057\u6291\u5236\u7684\u306b\u4f5c\u7528\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u63a8\u6e2c\u3055\u308c\u305f\uff0e\u305d\u3053\u3067\uff0c\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304c\u6291\u5236\u3055\u308c\u308b678\u756a\u76ee\u306e\u30d7\u30ed\u30ea\u30f3\u6b8b\u57fa\u304b\u30894\u6b8b\u57fa\u3092\u30a2\u30e9\u30cb\u30f3\u6b8b\u57fa\u306b\u7f6e\u63db\u3057\u305fNLG1\u5909\u7570\u4f53\u3092\u30e9\u30c3\u30c8\u306e\u6d77\u99ac\u306e\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u306b\u907a\u4f1d\u5b50\u5c0e\u5165\u3057\u3066\uff0cNLG1\u306e\u5c40\u5728\u304a\u3088\u3073\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5bc6\u5ea6\u3092\u8a08\u6e2c\u3057\u305f\uff0e\u91ce\u751f\u578bNLG1\u3092\u907a\u4f1d\u5b50\u5c0e\u5165\u3057\u305f\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u3067\u306fNLG1\u306e\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u3078\u306e\u5c40\u5728\u304c\u307f\u3089\u308c\uff0c\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u5bc6\u5ea6\u306e\u4e0a\u6607\u50be\u5411\u306f\u307f\u3089\u308c\u305f\u3082\u306e\u306e\u907a\u4f1d\u5b50\u5c0e\u5165\u3092\u884c\u3063\u3066\u3044\u306a\u3044\u7d30\u80de\u3068\u7d71\u8a08\u5b66\u7684\u306a\u6709\u610f\u5dee\u306f\u307f\u3089\u308c\u306a\u304b\u3063\u305f\uff0e\u4e00\u65b9\uff0c\u305d\u308c\u3068\u540c\u91cf\u306eNLG1\u5909\u7570\u4f53\u306e\u767a\u73fe\u30d7\u30e9\u30b9\u30df\u30c9\u3092\u907a\u4f1d\u5b50\u5c0e\u5165\u3057\u305f\u30cb\u30e5\u30fc\u30ed\u30f3\u3067\u306fNLG1\u306e\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u3078\u306e\u5f37\u3044\u96c6\u7a4d\u304c\u307f\u3089\u308c\uff0c\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u5bc6\u5ea6\u306f\u6709\u610f\u306b\u4e0a\u6607\u3057\u3066\u3044\u305f\uff0e\u3053\u308c\u3089\u306e\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u304a\u3088\u3073\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308b\u5207\u65ad\u306f\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5f62\u6210\u306b\u6291\u5236\u7684\u306b\u4f5c\u7528\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff08\u56f32\uff09\uff0e\r\n\r\n\u304a\u308f\u308a\u306b\r\n\u3000\u4eca\u56de\uff0c\u7b46\u8005\u3089\u306f\uff0c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u63a5\u7740\u5206\u5b50NLG1\u304cADAM10\u304a\u3088\u3073\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308a\u5207\u65ad\u3055\u308c\u308b\u3053\u3068\u3092\u767a\u898b\u3057\u305f\uff0e\u307e\u305f\uff0c\u3053\u306e\u5207\u65ad\u306f\uff0cNMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u3092\u4ecb\u3057\u305f\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u3084\uff0cNLG1\u306e\u30ea\u30ac\u30f3\u30c9\u3067\u3042\u308bNeurexin\u306e\u7d30\u80de\u5916\u65ad\u7247\u3068\u306e\u7d50\u5408\u306b\u3088\u308a\u4ea2\u9032\u3059\u308b\u3053\u3068\uff0c\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u306b\u6291\u5236\u7684\u306b\u306f\u305f\u3089\u304f\u3053\u3068\u3092\u660e\u3089\u304b\u306b\u3057\u305f\uff0e\u4e00\u65b9\uff0c\u7b46\u8005\u3089\u306e\u5831\u544a\u3068\u540c\u6642\u306b\uff0cNLG1\u304c\u5206\u6ccc\u578b\u30e1\u30bf\u30ed\u30d7\u30ed\u30c6\u30a2\u30fc\u30bc\u3067\u3042\u308bMMP9\u306b\u3088\u308a\u5207\u65ad\u3055\u308c\u3066\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u3092\u653e\u51fa\u3059\u308b\u3068\u5831\u544a\u3059\u308b\u8ad6\u6587\u304c\u767a\u8868\u3055\u308c\u305f5)\uff0e\u305d\u3053\u3067\u306f\u3055\u3089\u306b\uff0c\u30c8\u30ed\u30f3\u30d3\u30f3\u5207\u65ad\u914d\u5217\u3092\u633f\u5165\u3057\u305fNLG1\u306e\u8a98\u5c0e\u6027\u5207\u65ad\u5b9f\u9a13\u3084\u30b1\u30fc\u30b8\u30c9\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u9178\u3092\u5229\u7528\u3057\u305f\u5b9f\u9a13\u306b\u3088\u308a\uff0c\u30b9\u30d1\u30a4\u30f3\u306e\u5c40\u6240\u306b\u304a\u3051\u308b\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u6d3b\u52d5\u306fNMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u304b\u3089CamK\u3092\u4ecb\u3057\u305f\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u306b\u3088\u308aNLG1\u306e\u5207\u65ad\u3092\u4ea2\u9032\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\uff0cNLG1\u306e\u5207\u65ad\u304cNeurexin\u306e\u6d88\u5931\u305d\u3057\u3066\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u4e0d\u5b89\u5b9a\u5316\u3092\u307e\u306d\u304d\uff0c\u524d\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u304b\u3089\u306e\u795e\u7d4c\u4f1d\u9054\u7269\u8cea\u306e\u653e\u51fa\u3092\u4f4e\u4e0b\u3055\u305b\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u3092\u793a\u3057\u305f\uff0e\u3059\u306a\u308f\u3061\uff0c\u5f8c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5074\u306e\u5909\u5316\u304c\u524d\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u6a5f\u80fd\u306b\u5f71\u97ff\u3059\u308btrans-synaptic\u306a\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u4f1d\u9054\u3092\u8d77\u3053\u3059\u3053\u3068\u304c\u793a\u3055\u308c\u305f\uff0e\u4e00\u65b9\uff0cNeurexin\u3082\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u3046\u3051\uff0c\u305d\u308c\u306b\u3088\u308a\u7523\u751f\u3055\u308c\u305f\u5206\u6ccc\u578bNeurexin\u304cNLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u3092\u5897\u52a0\u3055\u305b\u305f\u3068\u3044\u3046\u7b46\u8005\u3089\u306e\u7d50\u679c\u3092\u8003\u3048\u308b\u3068\uff0c\u524d\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5074\u306eNeurexin\u306e\u4ee3\u8b1d\u306e\u5909\u5316\u3092\u4ecb\u3059\u308b\u3053\u3068\u3067\u3082NLG1\u306e\u6a5f\u80fd\u306f\u5236\u5fa1\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u3068\u63a8\u6e2c\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0cADAM10\u306b\u4f9d\u5b58\u6027\u306e\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u3068\uff0cMMP9\u306b\u3088\u308a\u751f\u3058\u308b\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u3068\u304c\uff0c\u307e\u3063\u305f\u304f\u540c\u3058\u3082\u306e\u3067\u3042\u308b\u304b\u3069\u3046\u304b\u73fe\u6bb5\u968e\u3067\u306f\u4e0d\u660e\u3060\u304c\uff0cADAM10\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8133\u304a\u3088\u3073MMP9\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8133\u3068\u3082\uff0c\u5206\u6ccc\u578bNLG1\u306e\u7523\u751f\u306f\u5b8c\u5168\u306b\u306f\u6d88\u5931\u3057\u3066\u3044\u306a\u3044\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cNLG1\u306fADAM10\u304a\u3088\u3073MMP9\u306b\u3088\u308a\u5207\u65ad\u3092\u3046\u3051\u3066\u305d\u306e\u767a\u73fe\u91cf\u3092\u9069\u5207\u306b\u4fdd\u3061\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u3092\u5236\u5fa1\u3057\u3066\u3044\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u308b\uff0e\u307e\u305f\uff0c\u767a\u751f\u6bb5\u968e\u306b\u5fdc\u3058NLG1\u306e\u30b7\u30a7\u30c7\u30a3\u30f3\u30b0\u306e\u69d8\u5f0f\u304c\u5909\u5316\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u3082\u793a\u5506\u3055\u308c\u3066\u304a\u308a\uff0c\u305d\u306e\u9055\u3044\u304cADAM10\u3068MMP9\u3068\u306e\u4f7f\u3044\u5206\u3051\u3092\u751f\u3093\u3067\u3044\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u3082\u3042\u308b\uff0e\u4eca\u5f8c\uff0cNLG1-Neurexin\u7cfb\u306b\u304a\u3051\u308b\u4e21\u65b9\u5411\u6027\u306e\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u3078\u306e\u5f71\u97ff\u3092\u691c\u8a0e\u3059\u308b\u5fc5\u8981\u304c\u3042\u308b\u3060\u308d\u3046\uff0e\r\n\u3000\u4e00\u65b9\uff0cNLG1\u306f\u81ea\u9589\u75c7\u306b\u95a2\u9023\u3059\u308b\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u3067\u3042\u308b\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u81ea\u9589\u75c7\u306e\u767a\u75c7\u306b\u304a\u3044\u3066NLG1\u306e\u5207\u65ad\u306f\u95a2\u4fc2\u304c\u3042\u308b\u304b\u3069\u3046\u304b\u8208\u5473\u304c\u3082\u305f\u308c\u308b\uff0e\u307e\u305f\uff0cADAM10\u3084\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306f\u30a2\u30eb\u30c4\u30cf\u30a4\u30de\u30fc\u75c5\u306e\u539f\u56e0\u7523\u7269\u3067\u3042\u308b\u30a2\u30df\u30ed\u30a4\u30c9\u03b2\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u306e\u7523\u751f\u306b\u3082\u95a2\u4e0e\u3057\u3066\u3044\u308b6)\uff0e\u307e\u305f\uff0cMMP9\u3082\u30a2\u30df\u30ed\u30a4\u30c9\u03b2\u30bf\u30f3\u30d1\u30af\u8cea\u306e\u5206\u89e3\u9175\u7d20\u3068\u3057\u3066\u77e5\u3089\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u30a2\u30eb\u30c4\u30cf\u30a4\u30de\u30fc\u75c5\u306e\u521d\u671f\u75c5\u5909\u3068\u3057\u3066\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u6a5f\u80fd\u306e\u7570\u5e38\u304c\u5831\u544a\u3055\u308c\u3066\u304a\u308a7)\uff0c\u30a2\u30eb\u30c4\u30cf\u30a4\u30de\u30fc\u75c5\u306e\u767a\u75c7\u306b\u304a\u3044\u3066NLG1\u3092\u306f\u3058\u3081\u3068\u3059\u308b\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u306e\u5207\u65ad\u306b\u5909\u5316\u306e\u751f\u3058\u3066\u3044\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u3082\u8003\u3048\u3089\u308c\u308b\uff0e\u4eca\u5f8c\u306f\uff0cNLG1\u306e\u5207\u65ad\u3068\u3053\u308c\u3089\u75be\u60a3\u3068\u306e\u95a2\u4fc2\u3084\uff0c\u5207\u65ad\u306b\u3088\u308bNLG1\u767a\u73fe\u91cf\u306e\u5897\u6e1b\u304c\u8133\u306e\u8a18\u61b6\u6d3b\u52d5\u3078\u53ca\u307c\u3059\u5f71\u97ff\u306b\u3064\u3044\u3066\u691c\u8a0e\u3057\u305f\u3044\u3068\u8003\u3048\u3066\u3044\u308b\uff0e\r\n\r\n\u3008\u6587 \u732e\u3009\r\n 1) Scheiffele, P., Fan, J., Choih, J. et al.: Neuroligin expressed in nonneuronal cells triggers presynaptic development in contacting axons. Cell, 101, 657-669 (2000)\r\n 2) Sudhof, T. C.: Neuroligins and neurexins link synaptic function to cognitive disease. Nature, 455, 903-911 (2008)\r\n 3) Glessner, J. T., Wang, K., Cai, G. et al.: Autism genome-wide copy number variation reveals ubiquitin and neuronal genes. Nature, 459, 569-573 (2009)\r\n 4) Weber, S. \u0026 Saftig, P.: Ectodomain shedding and ADAMs in development. Development, 139, 3693-3709 (2012)\r\n 5) Peixoto, R. T., Kunz, P. A., Kwon, H. et al.: Transsynaptic signaling by activity-dependent cleavage of neuroligin-1. Neuron, 76, 396-409 (2012)\r\n 6) Tomita, T.: Secretase inhibitors and modulators for Alzheimer's disease treatment. Expert Rev. Neurother., 9, 661-679 (2009)\r\n 7) Holtzman, D. M., Goate, A., Kelly, J. et al.: Mapping the road forward in Alzheimer's disease. Sci. Transl. Med., 3, 114ps148 (2011)\r\n\r\n\u3008\u8457\u8005\u30d7\u30ed\u30d5\u30a3\u30fc\u30eb\u3009\r\n\u9234\u6728 \u90a6\u9053\uff08Kunimichi Suzuki\uff09\r\n\u7565\u6b74\uff1a\u6771\u4eac\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u85ac\u5b66\u7cfb\u7814\u7a76\u79d1\u535a\u58eb\u8ab2\u7a0b \u5728\u7c4d\u4e2d\uff0e\r\n\u7814\u7a76\u30c6\u30fc\u30de\uff1a\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u306e\u5207\u65ad\u306b\u304a\u3051\u308b\u305d\u306e\u6a5f\u80fd\u7684\u306a\u610f\u7fa9\uff0e\r\n\u62b1\u8ca0\uff1a\u81ea\u9589\u75c7\u306b\u3064\u3044\u3066\u5206\u5b50\u30ec\u30d9\u30eb\u3067\u660e\u3089\u304b\u306b\u3057\uff0c\u57fa\u790e\u7814\u7a76\u3092\u3068\u304a\u3057\u3066\u767a\u9054\u969c\u5bb3\u3092\u652f\u63f4\u30fb\u7406\u89e3\u3059\u308b\u3053\u3068\u306b\u5c3d\u529b\u3057\u305f\u3044\uff0e\r\n\r\n\u5bcc\u7530 \u6cf0\u8f14\uff08Taisuke Tomita\uff09\r\n\u6771\u4eac\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u85ac\u5b66\u7cfb\u7814\u7a76\u79d1 \u51c6\u6559\u6388\uff0e\r\n\r\n\u3008\u56f3\u8aac\u660e\u3009\r\n\u56f31\u3000NLG1\u306f\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u304a\u3044\u3066\u5f8c\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5c40\u5728\u3059\u308b\u63a5\u7740\u5206\u5b50\u3067\u3042\u308b\r\n\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u5b58\u5728\u3059\u308b\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u304a\u3044\u3066\uff0cNLG1\u306f\u524d\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308bNeurexin\u3068\u76f8\u4e92\u4f5c\u7528\u3059\u308b\uff0e\u4e00\u65b9\uff0cGABA\u53d7\u5bb9\u4f53\u306a\u3069\u304c\u5b58\u5728\u3059\u308b\u6291\u5236\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u3067\u306f\uff0cNLG2\u3068Neurexin\u3068\u304c\u76f8\u4e92\u4f5c\u7528\u3057\u3066\u3044\u308b\uff0e\r\n\u56f32\u3000NMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u3092\u4ecb\u3057\u305fNLG1\u306e\u4ee3\u8b1d\u306b\u3088\u308a\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u306f\u6291\u5236\u3055\u308c\u308b\r\nNMDA\u53d7\u5bb9\u4f53\u3092\u4ecb\u3057\u305f\u30b0\u30eb\u30bf\u30df\u30f3\u9178\u306b\u3088\u308b\u8208\u596e\u6027\u306e\u795e\u7d4c\u523a\u6fc0\u306b\u3088\u308a\uff0cNLG1\u306fADAM10\u305d\u3057\u3066\u03b3\u30bb\u30af\u30ec\u30bf\u30fc\u30bc\u306b\u3088\u308a\u5207\u65ad\u3092\u3046\u3051\u305d\u306e\u91cf\u304c\u4f4e\u4e0b\u3059\u308b\uff0e\u305d\u306e\u7d50\u679c\uff0c\u8208\u596e\u6027\u30b7\u30ca\u30d7\u30b9\u306e\u5f62\u6210\u306f\u6291\u5236\u3055\u308c\u308b\uff0e\r\n","typesettings":[],"tracks":[],"config":{"attribute types":[{"pred":"source","value type":"selection","values":[]}]}}