FirstAuthors:3333 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

{"target":"http://pubannotation.org/docs/sourcedb/FirstAuthors/sourceid/3333","sourcedb":"FirstAuthors","sourceid":"3333","text":"\u3008\u30bf\u30a4\u30c8\u30eb\u3009TRIC\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u8840\u5727\u8abf\u7bc0\u3078\u306e\u5bc4\u4e0e\u3068\u305d\u306e\u907a\u4f1d\u5b50\u591a\u578b\u306b\u3088\u308b\u672c\u614b\u6027\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u30ea\u30b9\u30af\r\n\r\n\u3008\u8457 \u8005\u3009\u7af9\u5cf6 \u6d69\u30fb\u5c71\u5d0e\u5927\u6a39\r\n\u3008\u8457\u8005\u6240\u5c5e\u3009\u4eac\u90fd\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u85ac\u5b66\u7814\u7a76\u79d1 \u751f\u4f53\u5206\u5b50\u8a8d\u8b58\u5b66\u5206\u91ce\r\n\u3008\u8457\u8005email\u3009takeshim@pharm.kyoto-u.ac.jp\uff08\u7af9\u5cf6 \u6d69\uff09\r\n\r\n\u3008\u5bfe\u8c61\u8ad6\u6587\u3009\r\nTRIC-A channels in vascular smooth muscle contribute to blood pressure maintenance.\r\nDaiju Yamazaki, Yasuharu Tabara, Satomi Kita, Hironori Hanada, Shinji Komazaki, Daisuke Naitou, Aya Mishima, Miyuki Nishi, Hisao Yamamura, Shinichiro Yamamoto, Sho Kakizawa, Hitoshi Miyachi, Shintaro Yamamoto, Toshiyuki Miyata, Yuhei Kawano, Kei Kamide, Toshio Ogihara, Akira Hata, Satoshi Umemura, Masayoshi Soma, Norio Takahashi, Yuji Imaizumi, Tetsuro Miki, Takahiro Iwamoto, Hiroshi Takeshima\r\nCell Metabolism, 14, 231-241 (2011)\r\n\r\n\u3008\u8981 \u7d04\u3009\r\n\u3000\u4e00\u4fa1\u967d\u30a4\u30aa\u30f3\u900f\u904e\u6027\u306eTRIC\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u30b5\u30d6\u30bf\u30a4\u30d7\u3067\u3042\u308bTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068TRIC-B\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306f\uff0c\u5c0f\u80de\u4f53\u306b\u30ab\u30a6\u30f3\u30bf\u30fc\u30a4\u30aa\u30f3\u3092\u4f9b\u7d66\u3059\u308b\u3053\u3068\u306b\u3088\u308a\u52b9\u7387\u7684\u306aCa2+\u653e\u51fa\u306e\u6210\u7acb\u306b\u5bc4\u4e0e\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u63a8\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\uff0e\u9ad8\u8840\u5727\u3092\u793a\u3059TRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3067\u306f\uff0c\u5c0f\u80de\u4f53\u306e\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u3068\u7d30\u80de\u819c\u306eCa2+\u4f9d\u5b58\u6027K+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068\u306e\u5171\u5f79\u306b\u3088\u308a\u767a\u751f\u3059\u308b\u904e\u5206\u6975\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u304c\u969c\u5bb3\u3055\u308c\u3066\u304a\u308a\uff0c\u8208\u596e\u6027\u306e\u4ea2\u9032\u306b\u3088\u308b\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027Ca2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u7570\u5e38\u306a\u6d3b\u6027\u5316\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3057\u305f\u304c\u3063\u3066\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306f\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u306b\u3088\u308bCa2+\u653e\u51fa\u6a5f\u69cb\u3092\u652f\u63f4\u3059\u308b\u6a5f\u80fd\u3092\u3082\u3064\u3082\u306e\u3068\u601d\u308f\u308c\u305f\uff0e\u4e00\u65b9\uff0c\u6b63\u5e38\u8840\u5727\u7fa4\u3068\u9ad8\u8840\u5727\u60a3\u8005\u7fa4\u306b\u304a\u3044\u3066\u30d2\u30c8TRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u306b\u304a\u3051\u308b\u4e00\u5869\u57fa\u591a\u578b\u3092\u691c\u8a0e\u3057\u305f\u7d50\u679c\uff0c\u65e5\u672c\u4eba\u306e\u7d047\uff05\u306b\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u308b\u907a\u4f1d\u5b50\u578b\u306b\u304a\u3044\u3066\u672c\u614b\u6027\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u767a\u75c7\u304c\u7d0418\uff05\u4e0a\u6607\u3059\u308b\u3082\u306e\u3068\u8003\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0c\u3053\u306e\u9ad8\u8840\u5727\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u793a\u3059\u907a\u4f1d\u5b50\u578b\u3092\u3082\u3064\u9ad8\u8840\u5727\u60a3\u8005\u3067\u306f\uff0c\u4e00\u822c\u306b\u51e6\u65b9\u3055\u308c\u308b\u964d\u5727\u85ac\u306b\u5bfe\u3057\u62b5\u6297\u6027\u3092\u793a\u3059\u3053\u3068\u3082\u5224\u660e\u3057\u305f\uff0e\r\n\r\n\u306f\u3058\u3081\u306b\r\n\u3000\u5c0f\u80de\u4f53\u306fCa2+\u30b9\u30c8\u30a2\u6a5f\u80fd\u3092\u5099\u3048\u3066\u304a\u308a\uff0c\u5c0f\u80de\u4f53\u304b\u3089\u306eCa2+\u653e\u51fa\u306b\u3088\u308b\u7d30\u80de\u8cea\u306b\u304a\u3051\u308bCa2+\u6fc3\u5ea6\u306e\u4e0a\u6607\u306f\u751f\u4f53\u6052\u5e38\u6027\u3084\u7d30\u80de\u6a5f\u80fd\u306e\u7dad\u6301\u306b\u4e0d\u53ef\u6b20\u3067\u3042\u308b\uff0e\u5c0f\u80de\u4f53\u304b\u3089\u306eCa2+\u653e\u51fa\u3092\u62c5\u5f53\u3059\u308b\u30a4\u30aa\u30f3\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068\u3057\u3066\u306f\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u3068\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u304c\u77e5\u3089\u308c\uff0c\u305d\u308c\u305e\u308c\u72ec\u81ea\u306e\u6a5f\u69cb\u306b\u3088\u308a\u958b\u53e3\u3059\u308b\u3053\u3068\u3067\u5c0f\u80de\u4f53Ca2+\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u3092\u767a\u751f\u3055\u305b\u308b\uff0e\u3053\u308c\u3089\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u958b\u53e3\u306b\u3068\u3082\u306a\u3044\u5c0f\u80de\u4f53\u3088\u308a\u967d\u30a4\u30aa\u30f3\u3067\u3042\u308bCa2+\u304c\u6d41\u51fa\u3059\u308b\u3068\uff0c\u5c0f\u80de\u4f53\u306e\u5185\u8154\u306b\u8ca0\u96fb\u8377\u304c\u767a\u751f\u3059\u308b\u305f\u3081\u4ee5\u964d\u306e\u5c0f\u80de\u4f53\u304b\u3089\u306eCa2+\u653e\u51fa\u306f\u6291\u5236\u3055\u308c\u308b\u3053\u3068\u304c\u60f3\u50cf\u3055\u308c\u308b1)\uff0e\u751f\u7406\u7684\u306a\u6761\u4ef6\u3067\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u308b\u6570\u5341\u30df\u30ea\u79d2\u306b\u3082\u53ca\u3076\u5c0f\u80de\u4f53\u304b\u3089\u306eCa2+\u653e\u51fa\u304c\u6301\u7d9a\u3059\u308b\u305f\u3081\u306b\u306f\uff0c\u3053\u306e\u8ca0\u96fb\u8377\u3092\u4e2d\u548c\u3059\u308b\u6a5f\u69cb\u304c\u5fc5\u8981\u3067\u3042\u308b\u3068\u53e4\u304f\u304b\u3089\u60f3\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b2)\uff0e\u3053\u306e\u6a5f\u69cb\u306e\u4e00\u7ffc\u3092\u62c5\u3046\u5206\u5b50\u7684\u306a\u5b9f\u4f53\u3067\u3042\u308b\u30ab\u30a6\u30f3\u30bf\u30fc\u30a4\u30aa\u30f3\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068\u3057\u3066\uff0c\u7b46\u8005\u3089\u306f\u6570\u5e74\u524d\uff0c\u4e00\u4fa1\u967d\u30a4\u30aa\u30f3\u900f\u904e\u6027\u306eTRIC\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u540c\u5b9a\u3057\u305f3,4)\uff0e\u52d5\u7269\u306b\u304a\u3044\u3066\u306fTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068TRIC-B\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e2\u7a2e\u985e\u306e\u30b5\u30d6\u30bf\u30a4\u30d7\u304c\u72ec\u81ea\u306e\u7d44\u7e54\u7279\u7570\u7684\u306a\u30d1\u30bf\u30fc\u30f3\u306b\u3088\u308a\u5206\u5e03\u3057\u3066\u3044\u308b\uff0e\u3053\u306e2\u3064\u306e\u30b5\u30d6\u30bf\u30a4\u30d7\u306f3\u672c\u306e\u819c\u8cab\u901a\u30bb\u30b0\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u3082\u3061\u6838\u819c\u3084\u5c0f\u80de\u4f53\u819c\u306b\u304a\u3044\u3066\u30db\u30e2\u4e09\u91cf\u4f53\u3092\u5f62\u6210\u3057\uff0c\u7d30\u80de\u5185\u74b0\u5883\u306b\u304a\u3044\u3066\u306f\u304a\u3082\u306bK+\u900f\u904e\u6027\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068\u3057\u3066\u6a5f\u80fd\u3057\u3066\u3044\u308b\uff0eTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068TRIC-B\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u30c0\u30d6\u30eb\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306f\u80ce\u751f\u671f\u306b\u5fc3\u4e0d\u5168\u306b\u3088\u308a\u81f4\u6b7b\u3068\u306a\u308a3)\uff0cTRIC-B\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306f\u51fa\u751f\u6642\u306b\u80ba\u80de\u306e\u6a5f\u80fd\u969c\u5bb3\u306b\u3088\u308b\u547c\u5438\u4e0d\u5168\u306b\u3088\u308a\u81f4\u6b7b\u3068\u306a\u308b5)\uff0eTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306f\u81f4\u6b7b\u6027\u3092\u793a\u3055\u305a\uff0c\u9aa8\u683c\u7b4b\u306b\u3066\u8efd\u5ea6\u306e\u5f62\u614b\u304a\u3088\u3073\u751f\u7406\u7684\u306a\u7570\u5e38\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u3066\u3044\u305f\u304c6)\uff0c\u8208\u596e\u6027\u306e\u7d44\u7e54\u306b\u5206\u5e03\u3059\u308bTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u751f\u7406\u6a5f\u80fd\u306e\u8a73\u7d30\u306f\u691c\u8a0e\u3055\u308c\u3066\u3044\u306a\u304b\u3063\u305f\uff0e\r\n\r\n1\uff0eTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306b\u304a\u3051\u308b\u9ad8\u8840\u5727\r\n\u3000\u30de\u30a6\u30b9\u306f\u591c\u884c\u6027\u3067\u3042\u308a\uff0c\u4ea4\u611f\u795e\u7d4c\u7cfb\u304c\u512a\u4f4d\u306a\u591c\u9593\u306b\u8840\u5727\u304c\u4e0a\u6607\u3059\u308b\uff0e\u30c6\u30ec\u30e1\u30c8\u30ea\u30fc\u8840\u5727\u8a08\u6e2c\u306b\u3088\u308aTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306f\u663c\u9593\u306e\u6642\u9593\u5e2f\u306e\u307f\u9ad8\u8840\u5727\u3092\u793a\u3059\u3053\u3068\u304c\u660e\u3089\u304b\u306b\u306a\u3063\u305f\uff0e\u30c6\u30fc\u30eb\u30ab\u30d5\u6cd5\u306b\u3088\u308a\u5404\u7a2e\u306e\u964d\u5727\u85ac\uff08\u307b\u307c\u6700\u5927\u52b9\u679c\u306e\u6295\u85ac\u91cf\uff09\u306b\u5bfe\u3059\u308b\u52b9\u679c\u3092\u6b63\u5e38\u30de\u30a6\u30b9\u3068TRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u3068\u3067\u6bd4\u8f03\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u591a\u304f\u306e\u85ac\u7269\u3067\u540c\u3058\u7a0b\u5ea6\u306e\u52b9\u679c\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\u3082\u306e\u306e\uff0c\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027Ca2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u963b\u5bb3\u85ac\u3067\u306e\u307fTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306b\u3066\u9855\u8457\u306a\u964d\u5727\u52b9\u679c\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3057\u305f\u304c\u3063\u3066\uff0cTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306f\u8133\u6897\u585e\u3084\u5fc3\u7b4b\u6897\u585e\u306e\u767a\u751f\u30ea\u30b9\u30af\u304c\u3068\u304f\u306b\u9ad8\u3044\u3068\u3055\u308c\u308b\u591c\u9593\u9ad8\u8840\u5727\u75c7\u306e\u6709\u7528\u306a\u52d5\u7269\u30e2\u30c7\u30eb\u3067\u3042\u308a\uff0cCa2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u963b\u5bb3\u85ac\u306e\u6a19\u7684\u3068\u306a\u308b\u8840\u7ba1\u306e\u53ce\u7e2e\u4ea2\u9032\u304c\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u539f\u56e0\u3067\u3042\u308b\u3068\u63a8\u5b9a\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\r\n2\uff0eTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6b20\u640d\u3057\u305f\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u306e\u53ce\u7e2e\u3068Ca2+\u52d5\u614b\u306e\u7570\u5e38\r\n\u3000\u8840\u5727\u306e\u52d5\u614b\u306f\u672b\u68a2\u52d5\u8108\u3067\u3042\u308b\u62b5\u6297\u8840\u7ba1\u306e\u53ce\u7e2e\u306b\u3088\u308a\u652f\u914d\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u305f\u3081\uff0c\u4ee3\u8868\u7684\u306a\u62b5\u6297\u8840\u7ba1\u3067\u3042\u308b\u8178\u9593\u819c\u52d5\u8108\u3092\u8abf\u88fd\u3057\u305d\u306e\u8840\u7ba1\u5f84\u3092\u6e2c\u5b9a\u3057\u305f\uff0e\u6700\u5927\u5f1b\u7de9\u3092\u8a98\u5c0e\u3059\u308bCa2+\u975e\u542b\u6709\u6eb6\u6db2\u306b\u304a\u3044\u3066\u306fTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8840\u7ba1\u306b\u7570\u5e38\u306f\u306a\u3044\u304c\uff0c\u901a\u5e38\u306eCa2+\u542b\u6709\u6eb6\u6db2\u306b\u304a\u3044\u3066\u306fTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8840\u7ba1\u306f\u6b63\u5e38\u306a\u8840\u7ba1\u306b\u6bd4\u3079\u9855\u8457\u306b\u7d30\u3044\u3053\u3068\u304c\u5224\u660e\u3057\u305f\uff0e\u3057\u305f\u304c\u3063\u3066\uff0cTRIC-A\u306e\u6b20\u640d\u306b\u3088\u308b\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u306e\u53ce\u7e2e\u306e\u4ea2\u9032\u304c\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u4e3b\u539f\u56e0\u3067\u3042\u308b\u3053\u3068\u304c\u518d\u78ba\u8a8d\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\u3000\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3051\u308bCa2+\u6fc3\u5ea6\u3092\u86cd\u5149\u8272\u7d20\u6cd5\u306b\u3088\u308a\u6e2c\u5b9a\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0cTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3067\u306f\u5b9a\u5e38\u72b6\u614b\u306b\u304a\u3051\u308b\u7d30\u80de\u5185Ca2+\u6fc3\u5ea6\u304c\u9855\u8457\u306b\u4e0a\u6607\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u7d30\u80de\u5916\u6db2\u304b\u3089\u306eCa2+\u9664\u53bb\u3084\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027Ca2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u963b\u5bb3\u85ac\u306b\u3088\u308a\u6b63\u5e38\u306a\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3068\u540c\u3058\u7a0b\u5ea6\u307e\u3067\u7d30\u80de\u5185Ca2+\u6fc3\u5ea6\u306f\u4f4e\u4e0b\u3059\u308b\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6b20\u640d\u3057\u305f\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3051\u308bCa2+\u6fc3\u5ea6\u306e\u4e0a\u6607\u306f\uff0c\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027Ca2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u304c\u4ef2\u4ecb\u3059\u308b\u7d30\u80de\u5916\u304b\u3089\u306eCa2+\u6d41\u5165\u306e\u4ea2\u9032\u304c\u539f\u56e0\u3067\u3042\u308b\u3068\u8003\u3048\u3089\u308c\u305f\uff08\u56f31\uff09\uff0e\u3055\u3089\u306b\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6b20\u640d\u3057\u305f\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3067\u306f\u5c0f\u80de\u4f53\u306b\u304a\u3051\u308bCa2+\u8caf\u8535\u91cf\u306e\u5897\u5927\u3084\u30a2\u30c9\u30ec\u30ca\u30ea\u30f3\u523a\u6fc0\u306b\u3088\u308b\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u3092\u4ecb\u3057\u305fCa2+\u653e\u51fa\u306e\u5897\u5f37\u3082\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\u304c\uff0c\u3053\u308c\u3089\u306e\u7570\u5e38\u304c\u76f4\u63a5\u7684\u306a\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u539f\u56e0\u3068\u306f\u8003\u3048\u3089\u308c\u306a\u304b\u3063\u305f\uff0e\r\n\r\n3\uff0eTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6b20\u640d\u3057\u305f\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3051\u308b\u904e\u5206\u6975\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u969c\u5bb3\r\n\u3000\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u306b\u304a\u3051\u308b\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u81ea\u767a\u7684\u306a\u958b\u53e3\u306b\u3088\u308bCa2+\u653e\u51fa\u306fCa2+\u30b9\u30d1\u30fc\u30af\u3068\u3057\u3066\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\uff0c\u7d30\u80de\u819c\u306b\u3042\u308bCa2+\u4f9d\u5b58\u6027K+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6d3b\u6027\u5316\u3057\u3066\u7d30\u80de\u819c\u3092\u904e\u5206\u6975\u3055\u305b\u308b\u3053\u3068\u306b\u3088\u308a\uff0c\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027Ca2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u4e0d\u6d3b\u6027\u5316\u3055\u305b\u3066Ca2+\u6d41\u5165\u3092\u6291\u5236\u3059\u308b\u7d50\u679c\uff0c\u8840\u7ba1\u3092\u5f1b\u7de9\u3055\u305b\u308b\uff08\u8840\u5727\u4f4e\u4e0b\uff09\u3053\u3068\u304c\u77e5\u3089\u308c\u3066\u3044\u308b7,8)\uff0e\u86cd\u5149\u30a4\u30e1\u30fc\u30b8\u30f3\u30b0\u3084\u30d1\u30c3\u30c1\u30af\u30e9\u30f3\u30d7\u6e2c\u5b9a\u306b\u3088\u308a\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6b20\u640d\u3057\u305f\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3067\u306fCa2+\u30b9\u30d1\u30fc\u30af\u306e\u767a\u751f\u983b\u5ea6\u306e\u4f4e\u4e0b\uff0cCa2+\u4f9d\u5b58\u6027K+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306b\u3088\u308b\u4e00\u904e\u6027\u5916\u5411\u304d\u96fb\u6d41\u306e\u767a\u751f\u983b\u5ea6\u306e\u6e1b\u5c11\uff0c\u9759\u6b62\u819c\u96fb\u4f4d\u306e\u4e0a\u6607\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\uff0e\u3057\u305f\u304c\u3063\u3066\uff0c\u3053\u306eTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3092\u6b20\u640d\u3057\u305f\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3067\u306f\u904e\u5206\u6975\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u306e\u767a\u751f\u304c\u969c\u5bb3\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u306b\u3088\u308a\uff0c\u96fb\u6c17\u7684\u8208\u596e\u6027\u304c\u4ea2\u9032\u3057\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027Ca2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u304c\u9855\u8457\u306b\u6d3b\u6027\u5316\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u5224\u660e\u3057\u305f\uff0e\u3053\u306e\u7570\u5e38\u306f\u9759\u6b62\u72b6\u614b\u3067\u306eCa2+\u6fc3\u5ea6\u306e\u4e0a\u6607\u3068\u8840\u7ba1\u53ce\u7e2e\u6027\u306e\u4ea2\u9032\u3092\u8a98\u5c0e\u3057\uff0cTRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u76f4\u63a5\u306e\u539f\u56e0\u306b\u306a\u308b\u3082\u306e\u3068\u8003\u3048\u3089\u308c\u305f\uff0e\r\n\r\n4\uff0e\u30d2\u30c8\u306b\u304a\u3051\u308bTRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u591a\u578b\u3068\u9ad8\u8840\u5727\r\n\u3000\u65e5\u672c\u4eba\u96c6\u56e3\u306e\u9ad8\u8840\u5727\u30b1\u30fc\u30b9\u30b3\u30f3\u30c8\u30ed\u30fc\u30eb\u8a66\u9a13\u306b\u304a\u3044\u3066\uff0cPCR\u6cd5\u306b\u3088\u308a\u4e00\u5869\u57fa\u591a\u578b\uff08SNP\uff09\u3092\u691c\u8a0e\u3057\u305f\u7d50\u679c\uff0cTRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u3092\u4e2d\u5fc3\u3068\u3059\u308b\u7d04100 kb\u306b\u5206\u5e03\u3059\u308b\u9023\u9396SNP\u306f\u672c\u614b\u6027\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u4e0a\u6607\u3055\u305b\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u5506\u3055\u308c\u305f\uff0e\u4ee3\u8868\u7684\u306aSNP\u4f8b\u3068\u3057\u3066\uff0cTRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u9818\u57df\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308brs17796739\u306b\u304a\u3044\u3066\u65e5\u672c\u4eba\u30b2\u30ce\u30e0\u96c6\u56e3\u3067\u306fC\u304c74\uff05\uff0cT\u304c26\uff05\u306e\u983b\u5ea6\u3067\u5b58\u5728\u3057\u305f\uff0e\u3053\u306e\u90e8\u4f4d\u3067\u306e\u4f4e\u983b\u5ea6T\u306e\u30db\u30e2\u63a5\u5408\u4f53\uff0814\u4eba\u306b1\u4eba\u306e\u78ba\u7387\uff09\u3067\u306f\uff0c\u7d71\u8a08\u7684\u306b\u6709\u610f\uff08p = 0.018\uff09\u306b\u9ad8\u8840\u5727\u3092\u767a\u75c7\u3059\u308b\u3068\u3068\u3082\u306b\uff0c\u767a\u75c7\u30ea\u30b9\u30af\u304c\u7d0418\uff05\u4e0a\u6607\u3059\u308b\u3082\u306e\u3068\u7b97\u51fa\u3055\u308c\u305f\uff0e\u307e\u305f\uff0crs901792\u306b\u304a\u3044\u3066\u3082\u4f4e\u983b\u5ea6C\u306e\u30db\u30e2\u63a5\u5408\u4f53\u3067\u306f\uff0c\u7d71\u8a08\u7684\u306b\u6709\u610f\uff08p = 0.048\uff09\u306b\u9ad8\u8840\u5727\u3092\u767a\u75c7\u3059\u308b\u3068\u3068\u3082\u306b\uff0c\u767a\u75c7\u30ea\u30b9\u30af\u304c\u7d0414\uff05\u4e0a\u6607\u3059\u308b\u3068\u7b97\u51fa\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\r\n5\uff0e\u30d2\u30c8\u306b\u304a\u3051\u308bTRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u591a\u578b\u3068\u964d\u5727\u85ac\u306e\u85ac\u7406\u52b9\u679c\r\n\u3000\u3059\u3067\u306b\uff0c\u6c4e\u7528\u3055\u308c\u308b\u964d\u5727\u85ac\u3067\u3042\u308b\u30b5\u30a4\u30a2\u30b6\u30a4\u30c9\u5229\u5c3f\u85ac\uff0c\u30a2\u30f3\u30b8\u30aa\u30c6\u30f3\u30b7\u30f3II\u53d7\u5bb9\u4f53\u62ee\u6297\u85ac\uff0cCa2+\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u963b\u5bb3\u85ac\u3092\u7d04130\u540d\u306e\u9ad8\u8840\u5727\u60a3\u8005\u306b\u51e6\u65b9\u3057\uff0c\u305d\u308c\u305e\u308c\u306e\u964d\u5727\u52b9\u679c\u3092\u691c\u8a0e\u3059\u308b\u3068\u3068\u3082\u306b\uff0c\u8840\u6db2\u8a66\u6599\u304b\u3089\u907a\u4f1d\u5b50\u3092\u62bd\u51fa\u3059\u308b\u81e8\u5e8a\u8a66\u9a13\u304c\u884c\u308f\u308c\u3066\u3044\u305f\uff0e\u3053\u306e\u81e8\u5e8a\u8a66\u9a13\u306b\u304a\u3044\u3066TRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u591a\u578b\u306b\u6ce8\u76ee\u3057\u305f\u3068\u3053\u308d\uff0c\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u793a\u3059\u591a\u578b\u306f\u964d\u5727\u4f5c\u7528\u3092\u898f\u5b9a\u3057\u3066\u3044\u308b\u3053\u3068\u304c\u793a\u3055\u308c\u305f\uff0e\u305f\u3068\u3048\u3070\uff0crs901792\u3067\u306f\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u793a\u3059\u591a\u578b\u3067\u3042\u308bC\u306e\u30db\u30e2\u63a5\u5408\u4f53\u306b\u304a\u3044\u30663\u3064\u306e\u964d\u5727\u85ac\u306b\u5bfe\u3059\u308b\u62b5\u6297\u6027\u304c\u793a\u3055\u308c\u305f\uff0e\u964d\u5727\u52b9\u679c\u306f\u85ac\u7269\u6cbb\u7642\u307e\u3048\u306e\u8840\u5727\u5024\u306b\u4f9d\u5b58\u3059\u308b\u3053\u3068\u304b\u3089\uff0c\u3088\u308a\u6b63\u78ba\u306a\u85ac\u7406\u52b9\u679c\u306e\u691c\u8a0e\u306b\u304a\u3044\u3066\u306f\u524d\u5024\u88dc\u6b63\u3068\u3068\u3082\u306b\uff0c\u53ce\u7e2e\u671f\u8840\u5727\uff0c\u5e73\u5747\u8840\u5727\uff0c\u62e1\u5f35\u671f\u8840\u5727\u306b\u5206\u5272\u3057\u305f\u8a55\u4fa1\u304c\u6c42\u3081\u3089\u308c\u308b\uff0e\u524d\u5024\u88dc\u6b63\u3092\u542b\u3081\u305f\u691c\u8a0e\u306b\u304a\u3044\u3066\u3082\uff0cTRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u591a\u578b\u306b\u304a\u3044\u3066\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u793a\u3059\u591a\u578b\u3067\u3042\u308b\u30db\u30e2\u63a5\u5408\u4f53\u3067\u306f\u964d\u5727\u85ac\u306b\u5bfe\u3059\u308b\u62b5\u6297\u6027\u304c\u78ba\u8a8d\u3055\u308c\u305f\uff0e\r\n\r\n\u304a\u308f\u308a\u306b\r\n\u3000\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u3067\u306f\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u3068\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u3068\u304c\u5171\u5b58\u3057\u3066\u304a\u308a\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068TRIC-B\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3082\u5171\u767a\u73fe\u3057\u3066\u3044\u308b\uff08\u56f31\uff09\uff0eTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u6b20\u640d\u306b\u3088\u308a\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u6d3b\u6027\u6291\u5236\u306f\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\u3082\u306e\u306e\uff0c\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u6a5f\u80fd\u969c\u5bb3\u306f\u8a8d\u3081\u3089\u308c\u306a\u304b\u3063\u305f\uff0e\u3057\u305f\u304c\u3063\u3066\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\uff0cTRIC-B\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u3068\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\u3068\u3044\u3046\u6a5f\u80fd\u5171\u5f79\u30da\u30a2\u304c\u60f3\u50cf\u3055\u308c\u308b\u3082\u306e\u306e\uff0c\u3069\u306e\u3088\u3046\u306a\u6a5f\u5e8f\u3067\u9078\u629e\u7684\u306a\u6a5f\u80fd\u5171\u5f79\u304c\u6210\u7acb\u3059\u308b\u306e\u304b\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u4eca\u5f8c\u306e\u8ab2\u984c\u3067\u3042\u308b\uff0e\u307e\u305f\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u6b20\u640d\u306b\u3088\u308a\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u611f\u53d7\u6027\u30b9\u30c8\u30a2\u306eCa2+\u904e\u5270\u8ca0\u8377\u304c\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u305f\u304c\uff0c\u305d\u306e\u5f62\u6210\u306e\u6a5f\u69cb\u3082\u4e0d\u660e\u3067\u3042\u308b\uff0e\u4e00\u65b9\uff0c\u30d2\u30c8\u306b\u304a\u3051\u308b\u907a\u4f1d\u5b50\u89e3\u6790\u306b\u3088\u308a\u5f97\u3089\u308c\u305f\u7d50\u679c\u304b\u3089\u306f\uff0cTRIC-A\u907a\u4f1d\u5b50\u591a\u578b\u306e\u691c\u67fb\u304c\u9ad8\u8840\u5727\u4e88\u9632\uff0c\u964d\u5727\u85ac\u306e\u9078\u629e\u3084\u7528\u91cf\u6c7a\u5b9a\u306a\u3069\u306e\u500b\u5225\u5316\u533b\u7642\u306b\u8ca2\u732e\u3059\u308b\u3053\u3068\u3082\u671f\u5f85\u3055\u308c\u308b\uff0e\r\n\r\n\u3008\u6587 \u732e\u3009\r\n 1) Yamazaki, T., Yamazaki, D. \u0026 Takeshima, H.: New molecular components supporting ryanodine receptor-mediated Ca2+ release: roles of junctophilin and TRIC channel in embryonic cardiomyocyes. Pharmacol. Ther., 121, 265-272 (2009)\r\n 2) Meissner, G.: Monovalent ion and calcium ion fluxes in sarcoplasmic reticulum. Mol. Cell. Biochem., 55, 65-82 (1983)\r\n 3) Yazawa, M., Ferrante, C., Feng, J. et al.: TRIC channels are essential for Ca2+ handling in intracellular stores. Nature, 448, 78-82 (2007)\r\n 4) Pitt, S. J., Park, K. -H., Nishi, M. et al.: Charade of the SR K+-channel: two ion-channels, TRIC-A and TRIC-B, masquerade as a single K+-channel. Biophys. J., 99, 417-426 (2010)\r\n 5) Yamazaki, D., Komazaki, S., Nakanishi, H. et al.: Essential role of TRIC-B channel in Ca2+-handling of alveolar epithelium and perinatal lung maturation. Development, 136, 2355-2361 (2009)\r\n 6) Zhao, X., Yamazaki, D., Park, K. -H. et al.: Ca2+ overload and sarcoplasmic reticulum instability in tric-a null skeletal muscle. J. Biol. Chem., 285, 37370-37376 (2010)\r\n 7) Berridge, M. J.: Smooth muscle cell calcium activation mechanisms. J. Physiol., 586, 5047-5061 (2008)\r\n 8) Amberg, G. C., Navedo, M. F., Nieves-Cintron, M. et al.: Calcium sparklets regulate local and global calcium in murine arterial smooth muscle. J. Physiol., 579, 187-201 (2007)\r\n\r\n\u3008\u8457\u8005\u30d7\u30ed\u30d5\u30a3\u30fc\u30eb\u3009\r\n\u7af9\u5cf6 \u6d69\uff08Hiroshi Takeshima\uff09\r\n\u7565\u6b74\uff1a1989\u5e74 \u4eac\u90fd\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u533b\u5b66\u7814\u7a76\u79d1 \u4fee\u4e86\uff0c\u540c\u5e74 \u4eac\u90fd\u5927\u5b66\u533b\u5b66\u90e8 \u52a9\u624b\uff0c1995\u5e74 \u6771\u4eac\u5927\u5b66\u533b\u5b66\u90e8 \u52a9\u6559\u6388\uff0c2001\u5e74 \u6771\u5317\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u533b\u5b66\u7cfb\u7814\u7a76\u79d1 \u6559\u6388\u3092\u7d4c\u3066\uff0c2006\u5e74\u3088\u308a\u4eac\u90fd\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u85ac\u5b66\u7814\u7a76\u79d1 \u6559\u6388\uff0e\r\n\u7814\u7a76\u30c6\u30fc\u30de\uff1a\u5c0f\u80de\u4f53Ca2+\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u4f1d\u9054\uff0e\r\n\u95a2\u5fc3\u4e8b\uff1a\u751f\u7269\u5b66\u9818\u57df\u3067\u306e\u30a2\u30ab\u30c7\u30df\u30c3\u30af\u7814\u7a76\u4eba\u6750\u306e\u78ba\u4fdd\u3068\u518d\u751f\u7523\uff0e\r\n\u7814\u7a76\u5ba4URL\uff1ahttp://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/biochem/index.html\r\n\r\n\u5c71\u5d0e \u5927\u6a39\uff08Daiju Yamazaki\uff09\r\n\u4eac\u90fd\u5927\u5b66\u5927\u5b66\u9662\u85ac\u5b66\u7814\u7a76\u79d1 \u7279\u5b9a\u8b1b\u5e2b\uff0e\r\n\r\n\u3008\u56f3\u8aac\u660e\u3009\r\n\u56f31\u3000\u8840\u7ba1\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3051\u308b\u7d30\u80de\u5185Ca2+\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u3068TRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u6b20\u640d\u306b\u3088\u308b\u7570\u5e38\r\n\uff08a\uff09\u6b63\u5e38\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3044\u3066\u306f\uff0c\u5c0f\u80de\u4f53\u304b\u3089\u306eCa2+\u653e\u51fa\u306b\u8d77\u56e0\u3059\u308b\u53ce\u7e2e\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u3068\u904e\u5206\u6975\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u3068\u304c\u4e26\u5217\u3057\u3066\u6a5f\u80fd\u3057\u3066\u3044\u308b\uff0e\r\n\uff08b\uff09TRIC-A\u30ce\u30c3\u30af\u30a2\u30a6\u30c8\u30de\u30a6\u30b9\u306e\u5e73\u6ed1\u7b4b\u7d30\u80de\u306b\u304a\u3044\u3066\u306f\uff0c\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\u306e\u958b\u53e3\u6291\u5236\u306b\u3088\u308a\u904e\u5206\u6975\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u306e\u767a\u751f\u983b\u5ea6\u304c\u6e1b\u5c11\u3057\uff0c\u96fb\u4f4d\u4f9d\u5b58\u6027\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306b\u3088\u308bCa2+\u6d41\u5165\u304c\u4ea2\u9032\u3059\u308b\u305f\u3081\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u75c7\u72b6\u304c\u8a98\u5c0e\u3055\u308c\u308b\uff0e\u307e\u305f\uff0cTRIC-A\u30c1\u30e3\u30cd\u30eb\u306e\u6b20\u640d\u306b\u3088\u308a\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u611f\u53d7\u6027\u30b9\u30c8\u30a2\u306eCa2+\u904e\u5270\u8ca0\u8377\u306b\u3088\u308b\u53ce\u7e2e\u30b7\u30b0\u30ca\u30eb\u306e\u5897\u5f37\u3082\u89b3\u5bdf\u3055\u308c\u308b\u304c\uff0c\u3053\u306e\u7570\u5e38\u306b\u3088\u308b\u9ad8\u8840\u5727\u306e\u75c7\u72b6\u3078\u306e\u76f4\u63a5\u7684\u306a\u5bc4\u4e0e\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u793a\u5506\u3055\u308c\u306a\u304b\u3063\u305f\uff0e\r\nRyR\uff1a\u30ea\u30a2\u30ce\u30b8\u30f3\u53d7\u5bb9\u4f53\uff0cIP3R\uff1a\u30a4\u30ce\u30b7\u30c8\u30fc\u30eb\u30c8\u30ea\u30b9\u30ea\u30f3\u9178\u53d7\u5bb9\u4f53\uff0cSTOC\uff1a\u4e00\u904e\u6027\u5916\u5411\u304d\u96fb\u6d41\uff0e\r\n","typesettings":[],"tracks":[],"config":{"attribute types":[{"pred":"source","value type":"selection","values":[]}]}}